ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-11-28
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD อธิคม
Surg ยุทธดนัย
Uro -
Ortho ชาญวิทย์
Neuro สัญชัย
Med อาทิตย์
Ped ตฤษนันท์
Ent ธิดารัตน์
Eye อนันต์
Max จิรายุ
admin      
ประชาสัมพันธ์
15/10/2558 แจ้งทราบค่ะ ENT จาก พญ.บงกช ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ไอยรัตน์ ค่ะ
12/10/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.อนุสรณ์ เปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ
26/08/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวรอายุรกรรม จาก พญ.ศมนันท์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.กิตติพงษ์ 12.21 น.
26/08/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.ภคณัฏฐ์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ 09.13 น.
วันที่21สิงหาคม2558 13.30น. ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวร ศัลยกรรมทั่วไป เป็น นพ.อนุสรณ์ และ แพทย์ ศัลยกรรมประสาท เปลี่ยนเป็น นพ. บุญเลิศ คะ