ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2016-02-08
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.พิพัฒน์ 08.00-16.30 น.LR พญ.เพ็ขรฟ้า Gyn นพ.อธิคม
Surg นพ.อนุสรณ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.กานต์
Neuro นพ.สัญชัย
Med พญ.พรวนัช
Ped พญ.มาตา 08.00-16.30 น.NICU นพ.สุวัฒน์ WARD พญ.มาตา
Ent พญ.บงกช
Eye นพ.กฤษดา 08.00-15.00 น.นพ.อนันต์
Max นพ.จิรายุ
admin      
ประชาสัมพันธ์
พรุ่งนี้ OPD ตา ปิดนะคะ
15/10/2558 แจ้งทราบค่ะ ENT จาก พญ.บงกช ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ไอยรัตน์ ค่ะ
12/10/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.อนุสรณ์ เปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ
26/08/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวรอายุรกรรม จาก พญ.ศมนันท์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.กิตติพงษ์ 12.21 น.
26/08/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.ภคณัฏฐ์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ 09.13 น.