ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2017-01-18
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.เพ็ชรฟ้า 08.00-16.30 น.LR นพ.พิภพ Gyn นพ.อธิคม
Surg นพ.ภคณัฏฐ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.กานต์
Neuro นพ.สัญชัย
Med พญ.ศมนันท์
Ped พญ. มาตา 08.00-16.30 น.NICU นพ.สุวัฒน์ WARD พญ.มาตา
Ent พญ.ธนวรรณ
Eye นพ.อนันต์ 08.00-15.00 น.นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวรอายุรกรรม เป็นอาจารย์กนกรัตน์
09/03/2559 แจ้งทราบค่ะ พญ.กุลนันทน์ ติดราขการตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 ค่ะ
พรุ่งนี้ OPD ตา ปิดนะคะ
15/10/2558 แจ้งทราบค่ะ ENT จาก พญ.บงกช ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ไอยรัตน์ ค่ะ