ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-07-04
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.เพ็ชรฟ้า
Surg พ.นริทธิ์
Uro
Ortho พ.กานต์
Neuro พ.บุญเลิศ
Med พ.ปาริชาติ
Ped พ.ตฤษนันท์
Ent พ.ไอยรัตน์
Eye พ.กฤษดา
Max พ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
แจ้งทราบค่ะ เนื่องจาก พญ.กุลนันท์ ยังอยู่ในช่วงลาคลอด หากมี Case Uro ให้ Refer ไปที่ โรงพยาบาลอื่นได้เลยค่ะ 21/05/2558 09.13 น.
30/04/2558 แจ้งทราบค่ะ กรณีต้องการส่งตัวเพื่อพบ GI Med หรือเพื่อ GED ให้มาวันพุธเช้า และ COPD Asthma วันอังคาร ค่ะ แจ้งทราบค่ะ 30/04/2558/ 10.46 น.
26/03/2558 โปรแกรม Thai Refer ใช้ได้แล้วนะค่ะ