ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-07-28
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.เพ็ชรฟ้า นพ.เชิดชัย 08.00-16.30 น.LR นพ.เชิดชัย
Surg นพ.วิบูลย์/พญ.นพวรรณ นพ.อนุสรณ์
Uro
Ortho นพ.ฉัตรชัย นพ.ฉัตรชัย
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med COPD+Hemato+TB พญ.ปาริชาติ
Ped พญ.มาตา พญ.ตฤษนันท์ 08.00-16.30 น.NICU นพ.สุวัฒน์ WARD พญ.ตฤษนันท์
Ent พญ.บงกช พญ.ธิดารัตน์ 08.00-16.30 น.พญ.บงกช
Eye พญ.อมรรัตน์ นพ.อนันต์ 08.00-15.00 น.พญ.อมรรัตน์
Max นพ.สุธีร์ นพ.จิรายุ
admin      
ประชาสัมพันธ์
26 กค. 2558 ขอเปลี่ยนแพทย์เวร neuro จาก นพ. บุญเลิศ เป็น นพ. สัญชัย คะ
ืNeuroเปลี่ยนเป็นพ.สัญชัย
23/07/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เด็ก จาก พญ.ธีรวัน ขอเปลี่ยนเป็น พญ.ตฤษนันท์ ทั้ง WARD และ Staff ค่ะ 09.02 น.
22/07/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.ฉัตรชัย ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ชาญวิทย์ และ แพทย์เวร Ward เด็ก จาก พญ.ตฤษนันท์ ขอเปลี่ยนเป็น พญ.ธีรวัน ค่ะ
แจ้งทราบค่ะ เนื่องจาก พญ.กุลนันท์ ยังอยู่ในช่วงลาคลอด หากมี Case Uro ให้ Refer ไปที่ โรงพยาบาลอื่นได้เลยค่ะ 21/05/2558 09.13 น.