ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2016-06-28
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.เชิดชัย 08.00-16.30 น.LR นพ.พิภพ Gyn นพ.อธิคม
Surg นพ. ภคณัฏฐ์
Uro
Ortho นพ.ฉัตรชัย
Neuro นพ.สัญชัย
Med พญ.กนกรัตน์
Ped นพ.สุวัฒน์ 08.00-16.30 น.NICU พญ.ปัญจพร WARD พญ.มาตา
Ent พญ.บงกช
Eye นพ.อนันต์ 08.00-15.00 น.พญ.อมรรัตน์
Max นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวรอายุรกรรม เป็นอาจารย์กนกรัตน์
09/03/2559 แจ้งทราบค่ะ พญ.กุลนันทน์ ติดราขการตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 ค่ะ
พรุ่งนี้ OPD ตา ปิดนะคะ
15/10/2558 แจ้งทราบค่ะ ENT จาก พญ.บงกช ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ไอยรัตน์ ค่ะ
12/10/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.อนุสรณ์ เปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ