ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-03-01
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.พิพัฒน์
Surg พญ.นพวรรณ
Uro --
Ortho นพ.กานต์
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med พญ.กนกรัตน์
Ped พญ.มาตา
Ent พญ.ธิดารัตน์
Eye นพ.กฤษดา
Max -----
admin      
ประชาสัมพันธ์
25/02/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ped จาก พญ.รวงพร ขอเปลี่ยนเป็น พญ.ตฤษนันท์ 15.27 น.
5 ก.พ.2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.ยุทธดนัย ขอเปลี่ยนเป็น พญ.นพวรรณ ค่ะ 13.45. น.
05/02/2558 13.37น. แจ้งเปลี่ยนเวรแพทย์ศัลยกรรม จาก นพ.ยุทธดนัย เปลี่ยนเป็น พญ.นพวรรณ ขอบคุณค่ะ
24/01/2558 ขอเปลี่ยนตารางแพทย์ ENT จาก นพ.ไอยรัตน์ เป็น พญ.ธิดารัตน์ ค่ะ 16.00 น.
24 พ.ย.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร NICU จาก พญ.มาตา ขอเปลี่ยนเป็น พญ.รวงพร ค่ะ 15.05 น.