ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-08-30
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD เชิดชัย
Surg นพวรรณ
Uro -
Ortho ชาญวิทย์
Neuro สัญชัย
Med ปาริชาติ
Ped รวงพร
Ent ธิดารัตน์
Eye อมรรัตน์
Max -
admin      
ประชาสัมพันธ์
29/08/2557 แพทย์เวร Surg จาก นพ.นริทธิ์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย แจ้งทราบค่ะ 09.01 น.
28/08/2557 แพทย์เวร Sung จาก นพ.วิสัน ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ภคณัฎฐ์ แจ้งทราบค่ะ 10.57 น.
วันนี้ Med1 จากคุณหมอพรวนัช เป็นคุณหมอกิตติพงษ์ค่ะ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวร Neuro Sx เป็น นพ. บุญเลิศ มิตรเมือง ค่ะ ๗ สค. ๒๕๕๗ ๘.๔๕น.
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวร Neuro Sx เป็น นพ. บุญเลิศ มิตรเมือง ค่ะ ๗ สค. ๒๕๕๗ ๘.๔๕น.