ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-03-30
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.เพ็ชรฟ้า พญ.เพ็ชรฟ้า 08.00-16.30 น.LR นพ.พิภพ
Surg นพ.ภคณัฏฐ์ พญ.นพวรรณ
Uro
Ortho นพ.ฉัตรชัย นพ.ฉัตรชัย
Neuro
Med Warfarin TB Neuro Medบ่าย นพ.กิตติพงศ์
Ped พญ.ตฤษนันท์ พญ.ธีรวัน 08.00-16.30 น.NICU นพ.สุวัฒน์ WARD พญ.ตฤนันท์
Ent นพ.ไอยรัตน์ พญ.ธิดารัตน์ 08.00-16.30 น.นพ.ไอยรัตน์
Eye พญ.อมรรัตน์ พญ.อมรรัตน์
Max นพ.สุธีร์ -
admin      
ประชาสัมพันธ์
30/03/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก พญ.นพวรรณ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ 10.54 น.
26/03/2558 โปรแกรม Thai Refer ใช้ได้แล้วนะค่ะ
25/03/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์ Ortho จาก นพ.กานต์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ฉัตรชัย ค่ะ 08.54 น.
22/3/2558 at 22.09น. แจ้งเปลี่ยนเวรแพทย์ศัลยกรรม จาก นพ.นริทธิ์ เป็น นพ.ยุทธดนัย