ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2016-12-09
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.เพ็ชรฟ้า 08.00-16.30 น.LR พญ.เพ็ชรฟ้า Gyn นพ.พิภพ
Surg นพ.ยุทธดนัย
Uro
Ortho นพ.กานต์
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med พญ.พรวนัช
Ped พญ.ปัญจพร 08.00-16.30 น.NICU พญ.มาตา WARD พญ.ธีรวัน
Ent นพ.ไอยรัตน์ 08.00-16.30 น.พญ.ธิดารัตน์
Eye นพ.กฤษดา 08.00-15.00 น.นพ.อนันต์
Max นพ.จิรายุ
admin      
ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวรอายุรกรรม เป็นอาจารย์กนกรัตน์
09/03/2559 แจ้งทราบค่ะ พญ.กุลนันทน์ ติดราขการตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 ค่ะ
พรุ่งนี้ OPD ตา ปิดนะคะ
15/10/2558 แจ้งทราบค่ะ ENT จาก พญ.บงกช ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ไอยรัตน์ ค่ะ