ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-09-20
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD เชิดชัย
Surg นพวรรณ
Uro -
Ortho ฉัตรชัย
Neuro บุญเลิศ
Med พรพงศ์
Ped สุวัฒน์
Ent อมรรัตน์
Eye ธิดารัตน์
Max -
admin      
ประชาสัมพันธ์
16/09/2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก พญ.นพวรรณ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ 12.54 น.
9/09/2557 แจ้งทราบค่ะ Ortho จาก นพ.ชาญวิทย์ เปลี่ยนเป็น นพ.กานต์ ค่ะ 08.34 น
5/9/2557(08.25น.) ขอเปลี่ยนตารางแพทย์เวรเป็น LRพญ.เพ็ชรฟ้า Gyneนพ.อธิคม
29/08/2557 แพทย์เวร Surg จาก นพ.นริทธิ์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย แจ้งทราบค่ะ 09.01 น.
28/08/2557 แพทย์เวร Sung จาก นพ.วิสัน ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ภคณัฎฐ์ แจ้งทราบค่ะ 10.57 น.