ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2017-02-21
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.เพ็ชรฟ้า 08.00-16.30 น.LR นพ.พิพัฒน์ Gyn นพ.พิภพ
Surg นพ.ยุทธดนัย
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ฉัตรชัย
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med นพ.อาทิตย์
Ped พญ.ปัญจพร 08.00-16.30 น.NICU พญ.ธีรวัน WARD พญ.ตฤษนันท์
Ent พญ.ธนวรรณ 08.00-16.00 น.พญ.บงกช
Eye นพ.อนันต์ 08.00-15.00 น.นพ.กฤษดา
Max นพ.จิรายุ
admin      
ประชาสัมพันธ์
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวรอายุรกรรม เป็นอาจารย์กนกรัตน์
09/03/2559 แจ้งทราบค่ะ พญ.กุลนันทน์ ติดราขการตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 ค่ะ
พรุ่งนี้ OPD ตา ปิดนะคะ