ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2017-03-29
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.แสนพล 08.00-16.30 น.LR นพ.อธิคม Gyn นพ.แสนพล
Surg นพ.ภคณัฏฐ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.กานต์
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med พญ.ปาริชาติ
Ped พญ.ปัญจพร 08.00-16.30 น.NICU พญ.ตฤษนันท์ WARDพญ.ปัญจพร
Ent นพ.ไอยรัตน์ 08.00-16.00 น.พญ.ไอยรัตน์
Eye นพ.อนันต์ 08.00-15.00 น.นพ.กฤษดา
Max นพ.จิรายุ
admin      
ประชาสัมพันธ์
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวรอายุรกรรม เป็นอาจารย์กนกรัตน์
09/03/2559 แจ้งทราบค่ะ พญ.กุลนันทน์ ติดราขการตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 ค่ะ
พรุ่งนี้ OPD ตา ปิดนะคะ