ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2016-10-01
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.พิภพ/อธิคม
Surg นพ.ยุทธดนัย
Uro -
Ortho นพ.กานต์
Neuro นพ.สัญชัย
Med พญ.พรวนัช
Ped พ.สุวัฒน์
Ent พญ.บงกช
Eye พ.อนันต์
Max พ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวรอายุรกรรม เป็นอาจารย์กนกรัตน์
09/03/2559 แจ้งทราบค่ะ พญ.กุลนันทน์ ติดราขการตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 ค่ะ
พรุ่งนี้ OPD ตา ปิดนะคะ
15/10/2558 แจ้งทราบค่ะ ENT จาก พญ.บงกช ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ไอยรัตน์ ค่ะ