1. พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยรวมพลังสังคม

2. ยริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง

 - แผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปี 62   รายละเอียด 

- ข้อมูลโครงการสมาธิบำบัด STK รายละเอียด

- ขอเชิญร่วมประกวดตั้งชื่อ วารสารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก องค์กรแพทย์ และรพ.ชุมพรฯ  รายละเอียด 

- ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 19-20 กันยายน 2560 คลิกลงทะเบียน 

   - กำหนดการประชุมวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
 
-ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ
--- รายละเอียด ---
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
--- รายละเอียด ---
-ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์(Phantom)-FAST/Acute Abdomen จำนวน 1 ตัว
--- รายละเอียด ---
-ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
--- รายละเอียด ---
-ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
--- รายละเอียด ---
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
-ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

--- รายละเอียด ---
 - ประกวดราคาจัดซืื้อยา ใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 
--- รายละเอียด ---
 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

 ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560     --- รายละเอียด ---