222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

 

 

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.