222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวชุมพร ออกกำลังกายร่วมกันเพื่อให้ "แผ่นดินไทย ไร้ สโตรค (Stroke)" วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

Hits: 328

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.