222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

Hits: 3009

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.