222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ

ที่ประชาชนไว้วางใจ

และบุคลากรมีความสุข

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙

  • พระราชกรณียกิจ ร.9_1
  • พระราชกรณียกิจ ร.9_2
  • พระราชกรณียกิจ ร.9_3
  • พระราชกรณียกิจ ร.9_4
  • Up Next แนะนำทีมแพทย์แผนกศัลกรรมกระดูก
  • Up Next ผ่าตัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC) แผนกศัลยกรรมกระดูก

 

 

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.