222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลระดับเชี่ยวชาญ

บริการเป็นเลิศ

บุคลากรมีความสุข

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๑๐

  • พระราชกรณียกิจ2_ร10
  • พระราชกรณียกิจ3_ร10
  • พระราชกรณียกิจ1_ร10
  • พระราชกรณียกิจ4_ร10

 

 

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.