222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

ร.พ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 21 ตุลาคม ประจำปี 2563

Written by Thapanee
Hits: 2905

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ร้อยตำรวจตรีหญิงกุสุมา  สุวรรณบูรณ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 21 ตุลาคม ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 5  อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โอกาสนี้นายแพทย์ฉัตรชัย พิริยประกอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นางนฤมล ตั้งเจริญธรรม รักษาการหัวหน้าพยาบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วิชาชีพการพยาบาลที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพในการพัฒนาวิชาชีพ และการก่อตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมด้านการสาธารณสุขจนได้รับสมญาว่า “ พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.