222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล ศาลหลักเมือง และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

Hits: 1957

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.