222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ลมแดด

Hits: 376

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.