222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเกี่ยวกับรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

Hits: 397

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.