222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

Hits: 481

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.