222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับการเสนอยื่นซองประมูลราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร กาแฟสดและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 173

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.