222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะกระดูกหักจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนาทุ่ง ปี 2565

Hits: 188

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.