222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Hits: 441

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.