222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผลรอบ ๑๒ เดือน

Hits: 458

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.