222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ มอบหมายให้ นพ.นริทธิ์ สังข์สม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ อาหาร เครื่องดื่มและสิ่งของ ซึ่งได้จากน้ำใจของชาวชุมพร

Hits: 525

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.