222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีคุณปรีดา คุณผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ พร้อมคณะเป็นผู้มอบ

Hits: 501

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.