222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นตัวแทนรับมอบ อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของซึ่งได้จากน้ำใจของชาวชุมพร

Hits: 364

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.