222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้นางนฤมล ตั้งเจริญธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของ ซึ่งได้มาจากน้ำใจชาวชุมพร

Hits: 339

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.