222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ระหว่างรอบประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

Hits: 348

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.