222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ภรณ์ ปรีชาชน หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของ ซึ่งได้จากน้ำใจของชาวชุมพร

Hits: 593

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.