222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ หัวหน้างานและบุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวแทน อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของ ซึ่งได้จากน้ำใจของชาวชุมพร

Hits: 466

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.