222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของที่ได้จากน้ำใจของชาวชุมพร

Hits: 920

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.