222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ หัวหน้างานบุคลากรทางการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของ ซึ่งได้จากน้ำใจของชาวชุมพร

Hits: 958

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.