222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับมอบเครื่องตรวจตาแบบกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จากครอบครัวเอื้ออารี

Hits: 1016

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.