222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hits: 278

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.