222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เปิดให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเวลาราชการ

Hits: 560

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.