222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องเปิดรับเอกสารเพื่อจองคิวตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

Hits: 273

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.