222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 305

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.