222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อชุดตรวจ SAR-Cov-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจนแบบรวดเร็ว

Hits: 117

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.