222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจอตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Hits: 94

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.