222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ด้วยวิธืประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Hits: 55

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.