222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ จำนวน ๒๗ ชุด

Hits: 75

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.