222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อ AC Performa strip 25'S HCP จำนวน 1,417 กล่อง

Hits: 708

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.