222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สว่านลมเจาะกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(E-Bidding)

Hits: 697

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.