222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

Hits: 667

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.