222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกความดันลง(สงฆ์อาพาธ)

Hits: 675

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.