222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่4 เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 277

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.