222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๔๒๓,๐๐๐กิโลกรัม/ปี (E-Bidding)

Hits: 282

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.