222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 288

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.