222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (E-Bidding)

Hits: 281

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.