222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ (E-Bidding)

Hits: 207

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.