222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (E-Bidding)

Hits: 246

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.