222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๑ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ (E-Bidding)

Hits: 182

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.