• 7
  • 8

 

 

- ขอเชิญเข้ารับการอบรมนิติเวชศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์   รายละเอียด 
ประกาศแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561(งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   รายละเอียด 
ประกาศแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปีงบประมาณ 2561   รายละเอียด 
 - แผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปี 62   รายละเอียด 

- ข้อมูลโครงการสมาธิบำบัด STK รายละเอียด

- ขอเชิญร่วมประกวดตั้งชื่อ วารสารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก องค์กรแพทย์ และรพ.ชุมพรฯ  รายละเอียด 

- ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 19-20 กันยายน 2560 คลิกลงทะเบียน 

   - กำหนดการประชุมวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
 
 - ประกาศแผนครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 --รายละเอียด--
 - ประกาศแจ้งแผนการซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Yag 1 เครื่อง --รายละเอียด--
 - ประกาศแจ้งแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในราชการของ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 8 รายการ
    รายละเอียดตามเอกสารแนบ --รายละเอียด--
 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิก (80ห้อง) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ กำหนัดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึึกษา ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     --- รายละเอียด ---

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---