222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

          นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.