222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเกี่ยวกับรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(รายวัน)ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Hits: 464

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.