222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Hits: 325

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.