222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุ (รถยนต์ราชการ) จำนวน 2 รายการ โดยมิได้โอนทะเบียนของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 955

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.