222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2563

Hits: 771

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบนโยบายของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

คลิกดูรายละเอียด รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.